NUPI og ʻSkattJaktʼ-nettverket har gleden av å invitere til et seminar med Dr Giulia Piccolino fra Institute of African Affairs, German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Hamburg.

Innen skattesosiologi har det blitt hevdet at framvekst av et representativt styresett og høyere skatteinntekter forsterker hverandre gjensidig. Erfaringer fra Benin blir presentert. Presentasjonen bygger på en artikkel av Dr Piccolino som nylig er publisert i The Journal of Modern African Studies.

Benin er et lavinntektsland som kan se tilbake på en vellykket demokratisering fra begynnelsen av 1990-tallet. Etter demokratiseringen har skatteinntektene økt. Dette kan skyldes påvirkninger fra de internasjonale finansieringsinstitusjonene (IFI), og landets uformelle sektor kan også ha spilt en rolle. Artikkelen argumenterer imidlertid for at skattebetalernes villighet til å betale skatt er en underliggende årsak til de økte skatteinntektene. Det at skattebetalerne til en viss grad samtykker i skattenivået kan bekreftes.

Dr Giulia Piccolino er Alexander Von Humboldt Post-dotor-forsker ved Institute of African Affairs, German Institute of Global and Area Studies (GIGA).

Hennes siste publiasjkon er: Winning wars, building (illiberal) peace? The rise (and possible fall) of a victor’s peace in Rwanda and Sri Lanka

Du kan følge seminaret direkte på YouTube