Meningsmålinger er verdifulle verktøy for å få et innblikk i folkemeningen, men hva er forholdet mellom meningsmålingsresultater og opinionen i semi-autoritære regimer? I

På dette seminaret vil Kirill Rogov utfordre ukritisk tillit til slike surveyresultat. Selv om han ikke avfeier dem kategorisk, minner han oss på hvor viktig det er å ha sosiale, politiske og kulturelle faktorer i bakhodet når vi tolker meningsmålinger fra Russland og andre semi-autoritære og autoritære regimer.

Se opptaket av seminaret: