Hva trenger NATO å komme til enighet om for å stå i mot dagens og framtidens trusselbilde? Hvordan påvirker trusselbildet NATOs reaksjoner på utfordringene knyttet til gjensidige trusseloppfatninger, gråsoneproblematikk og tvetydige trusler?