NUPI har gleden av å invitere til åpent seminar med professor Sarah-Myriam Martin-Brûlé fra Bishop’s University i Canada. Hun er aktuell med boken Evaluating Peacekeeping Missions, hvor hun bruker funn fra feltarbeid til å skape nye måter å evaluere fredsbevarende operasjoner på. Forfatteren peker på to ulike suksessfaktorer: å opprettholde den etablerte ordenen i fredsoperasjonens område, og å tilfredsstille operasjonens mandat.

Med utgangspunkt i FN-operasjonene i Somalia, Sierra Leone og Liberia, avviser Martin-Brûlé klassifiseringen av konteksten disse har funnet sted i som den verst tenkelige når det gjelder overgangspolitikk. I stedet viser hun at fredsoperasjoner helt eller delvis kan lykkes selv i utfordrende kontekster. Hvorvidt en operasjon er "vellykket" eller "dårlig" kan forklares med hvem som intervenerer og hvilken strategi som blir benyttet, heller enn med hvilken kontekst intervensjonen foregikk i.

Martin-Brûlés forskning viser at for en fredsoperasjon i en sivil konflikt, virker en forhindringsstragegi best for å få gjenopprettet orden, mens en stormaktsintervensjon ofte har bedre effekt når det gjelder å tilfredstille operasjonens mandat.