GOODGOV fikk støtte fra norske EØS-midler gjennom Polsk-norsk forskningsprogram og var et samarbeidsprosjekt mellom Polish Institute of International Affairs (PISM), NUPI) og  Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences (ISP PAN) i  perioden 2013 og 2016. Prosjektets mål var å kartlegge utfordringer knyttet til styring på nasjonalt og europeisk plan, samt å forbedre effektiviteten av styring gjennom en innovative og tverrfaglig tilnærming. GOODGOV har tatt for seg kjerneområder i nasjonal og europeisk policy: sikkerhet, energi og migrasjon.

Prosjektarbeidet har vært delt inn i fem tematiske arbeidspakker, og både polske og norske forskere har bidratt til alle disse. Arbeidspakke 1 ga et grunnlag for videre forskning ved å identifisere mulighetene og utfordringene forbundet med nasjonal og europeisk styring. Arbeidspakke 2 fokuserte på sikkerhetspolitikk. Arbeidspakke 3 tok for seg energi, og arbeidspakke 4 migrasjon. Hovedfunnene fra prosjektet ble presentert på en konferanse i Brussel 24. mai 2016, og målet med dette arrangementet i Oslo er å presentere prosjektresultatene for et bredere, norsk publikum.

Relevante prosjektpublikasjoner

Prosjektets sluttrapport

Mer informasjon om GOODGOV

Utenriksdepartementet finansierte seminarserien om Europa.