Konferansen markerer avslutningen for forskningsprosjektet GoodGov. Målet med dette prosjektet har vært å analysere den nåværende situasjonen innen tre styringsfelt - nasjonal sikkerhet, energi og migrasjon - både når det gjelder det bilaterale forholdet mellom Polen og Norge, og i bredere europeisk kontekst. Se prosjektets web-side for mer informasjon.

Konferansen foregår i Brussel, og på engelsk.

Dersom du ønsker å delta, ber vi deg om å melde deg på via dette skjemaet innen 20. mai 2016. Vennligst kontakt PISM på (22) 556 80 09/71 eller zebrowska@pism.pl. dersom det oppstår problemer med påmeldingen.