Robin Wright (også kjent som Claire Underwood i House of Cards), Alec Baldwin og mange andre kjendiser har sluttet seg til kampen mot konfliktmineraler fra DR Kongo. De har vært svært vellykket og en lov har blitt vedtatt i USA mot konfliktmineraler fra DR Kongo. I EU foregår det forhandlinger om en konfliktmineral lov som er i stor grad et resultat av lobbyvirksomhet av aktivister og deres kjendiser. På en annen side er det en voksende gruppe av anti-aktivister, som hevder at kjendiser og konflikt mineral aksjonister overforenkler problemet med feil løsninger som ikke tar hensyn til lokal befolkningen. Disse anti-aktivistene hevder at mens aktivistene har formet debatten har de har gjort det på en slik måte som hindrer utviklingen av DR Kongo. I denne interaktive gjesteforelesningen vil Dr. Dirk-Jan Koch snakke om global aktivisme i forhold til konfliktmineraler i DR Kongo og hvilke suksesser, utfordringer og effekter dette har hatt.

Dirk-Jan Koch er en diplomat, skribent og samfunnsviter med fokus på en verden der naturressurser utnyttes og brukes på en bærekraftig måte. Han har en doktorgrad i samfunnsvitenskap fra universitetet i Radboud, Nederland, en master fra London School of Economics og en bachelorgrad fra universitetet i Utrecht, Nederland. Han har også vært deltids professor ved det katolske universitetet i Kinshasa. Han startet sin karrière som diplomat og policy rådgiver i Nederlandske Utenriksdepartementet og var basert i Haag og i DR Kongo, der han fokuserte blant annet på sammenhengen mellom konflikt og utnyttelse av gull og diamanter.

Før Dirk-Jan Koch begynte i Utenriksdepartementet i Nederland, var han regiondirektør i Search for Common Ground for Vest- og Sentral-Afrika. Han veiledet mer enn 200 ansatte og konfliktløsning programmer i Elfenbenskysten, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Den sentralafrikanske republikk, Kongo og Angola. Han veiledet også et variert utvalg av programmer, fra amnesti-programmet i det oljerike Niger-deltaet program til demilitarisering av tinn-gruvene i Kongo. Han er den nåværende nederlandske spesialutsendingen for naturressurser.

Seminaret blir streamet på YouTube: