Den ukrainske krisen har blitt det mest presserende sikkerhetspolitiske problemet i Europa og har ført til en dramatisk forverring i forholdet mellom Vesten og Russland. Dette har utfordret sikkerhetspolitiske tilnærminger av multilaterale institusjoner, så vel som individuelle stater.

Prosjektet, finansiert av Forsvarsdepartementet, er nylig avsluttet og har bl.a. resultert i 2 notater og 2 Policy Briefs.

Jozef Bátora er lektor i stasvitenskap ved Comenius University, Bratislava, Slovakia. Han har en PhD i stasvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter organisasjonsteori, europeisk integrasjon, identitet, EUs utenrikspolitikk, transatlantisk sikkerhet og institusjoners politiske rolle.

Pernille Rieker seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hennes forskning omfatter ulike spørsmål knyttet til europeisk integrasjon og europeisk sikkerhet med særlig fokus på Frankrike og de nordiske landenes utennriks- og sikkerhetspolitikk.

Kristian Lundby Gjerde (MPhil, Oxon) er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hans spesialområde er russisk poltikk. Han er medredaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum.

Seminaret  inngår i NUPIs seminarserie Norge møter Europa.

Arrangementet streames live på YouTube: