World Development Report 2016: Digital Dividends (WDR 2016) er et flaggskip blant Verdensbankens årsrapporter. Selv om tema for rapporten er teknologi, er den skrevtet ut fra et utviklingsøkonomisk perspektiv. Rapporten dokumenterer mange interessante eksempler på at Internet, mobiltelefoner og annet digitalteknologisk utstyr har gitt digitalt utbytte  som økt vekst, flere muligheter og bedre service. Men disse nyvinningene har imidlertid i noen henseende kommet til kort. Det er de de rike, mektige og mest kompetente som i størst grad har vært i stand til å utnytte den digitale revolusjonen.

Etter lanseringen i Washington DC 14. januar, 2016 blir rapporten presentert ved en rekke arrangementer, nasjonalt og internasjonalt, også i Oslo.  Gruppen fra Verdensbanken som forfattetet rapporten vil gi en oversikt over hovefunnene og diskutere hvordan ulike land kan oppnå økonomiske og sosiale fordeler gjennom digital teknologi og tilgang til internett.

Tilgang til internett er en forutsetning for å utnytte fordelene ved digital teknologi. Men økt bruk av digital teknologi er ikke nok.  WDR 2016 argumenterer for at det i tillegg er nødvendig også med samordnete analoge forbedringer. Det må lages et regelverk som sikrer konkurranse i næringslivet, muligheter for å sjekke at regelverket blir fulgt og tilpasning av de ansattes kompetanse til den nye økonomiens krav.  Rapporten kan lastes ned fra: www.worldbank.org/wdr2016