Første halvdel av 2016 har vært preget av en økning i diplomatiske disputter og til tider konflikter om maritim sikkerhet i Øst-Asia, særlig i Øst og Sørkinahavene. Uenighetene dreier seg om byggingen av kunstige øyer i Sørkinahavet, USAs igangsettelse av sin "Freedom of navigation operations (FONOPs) i området, pågående uenigheter mellom Kina og Japan om delelinjer i Østkinahavet, og kjennelsen i FNs tvisteløsningsdomstol i saken fremmet av Fillippinene om den rettlige statusen til den såkalte "nine-dashed line" i Sørkinahavet. Sentrale spørsmål som knytter seg til situasjonen er: Hvem er de gamle og nye aktørene i regionen og hvilke målsetninger har disse? Hvordan vil maritim sikkerhet dominere dialogen mellom landene i regionen (og andre) og hvilken rolle kan Europa spille?

NUPI inviterer til et åpent foredrag med spørsmål og svar ved Dr. Marc Lanteigne.

Du kan følge seminaret live på YouTube: