Forsvaret har endret fokus og struktur radikalt siden 1990-tallet selv om dets tradisjonelle kjerneoppgave (nasjonalt forsvar) har vært uendret. Trenden har gått fra et mobiliseringsbasert invasjonsforsvar til et slankere innsatsforsvar med stort innslag av vervet personell. Krisehåndteringsoperasjoner utenlands har vært normen, ikke unntaket. Som følge av Russlands økte bruk av militære virkemidler internasjonalt, har imidlertid den nasjonale forsvarsoppgaven blitt aktualisert i de senere år. Dermed oppstår det også en rekke problemstillinger knyttet til Forsvarets strategiske innretning, doktrine, struktur, og våpensystemer. Det er samtidig uklart hva et mer uforutsigbart og militært kapabelt Russland innebærer for Norge. Trusselbildet er sammensatt, og verken innsatsforsvar eller det gamle invasjonsforsvaret synes relevante. Hvordan kan vi best håndtere kriser, avskrekke og forsvare oss i en ny tid?

For å besvare dette spørsmålet tar årets militærmaktseminar for seg tre hovedtemaer:
•    Verdier, trusler og strategi
•    Forsvarets rolle i alvorlige nasjonale kriser
•    Nasjonalt forsvar i krig

Nyttige introduksjoner til seminarets tematikk:

FHS' podcast 'På krigsstien': Forsvarets bistand til politiet

NUPI-forsker Karsten Friis' kronikk Hva skal Forsvaret forsvare?