En kombinasjon av fallende råvarepriser, en deprimert kinesisk etterspørsel og forverrede økonomiske forhold verden over har rammet mineralsektoren hardt i DR Kongo og spesielt den østlige delen av Kivu provinsene, en region som allerede har lidd en rekke gjentatte opprør og kriger siden 1990. Nord-Kivu er tradisjonelt kjent for sine landbruksprodukter og coltan boomen i 2000 satte provinsen på kartet over mineralprodusenter på et tidspunkt da også elektronikkindustrien skapte en høy etterspørsel etter Colombo-Tanta, som brukes i smarttelefoner og andre elektroniske enheter. Den høye etterspørselen etter coltan falt da den andre Kongo krigen startet (1998 - 2003), som var forårsaket av år med dårlig styresett, systematisk statlig korrupsjon, økt fattigdom og etniske skillelinjer. På grunn av dette ble mineralproduksjonen fra Kivu kjent som "blod mineraler" fordi mange (men ikke alle) væpnede grupper genererte inntekter fra kontroll av artisanal mineralutvinning eller handelsruter.

Blant de ulike verktøyene satt på plass for å regulere den kongolesiske gruvesektoren, har den amerikanske Dodd-Frank loven og seksjon 1502 hatt en betydelig negativ påvirkning lokalt. Selskaper som driver med sourcing av Tin, Wolfram og Tanta fra regionen har vært tvunget til å bevise at deres forsyningskjede har vært fri for konfliktmineraler. Frykten for ikke å være i stand til å bevise noe på grunn av et ekstremt vanskelige driftsmiljø i DRC har presset dem til å stoppe sourcing fra Kivu. Det har vært gode intensjoner for å bedre åpenhet og due diligence rundt mineralutvinning. En gruvesektor reform som ønsker å gjøre det mulig for gruveinntekter å bidra til bedre utvikling er i seg selv en god ting. Allikevel er ikke dette nok for å løse de underliggende problemene. I dette seminaret vil Aloys Tegera diskutere hva slags løsninger som kan hjelpe til å forstå de underliggende årsakene til konflikt i Kongo og hvordan det krever mer omfattende fredsbyggende tiltak.

Aloys Tegera er forskningsdirektør på Pole Institute, et forskningsinstitutt i Goma, Dr Kongo. Med tiden har Pole Institute blitt kjent som en think tank i Great Lakes regionen som jobber med problemstillinger knyttet til natur ressurser, styresett og identitet. Aloys Tegera har en master i religiøse studier og master i samfunnsvitenskap og økonomi. Han har også en doktorgrad i historie og er en av grunnleggerne av Pole Institute hvor han var leder fra 2000 til 2009.