Kina satser tungt på julenisse-turisme i Finland, gir pandaer i presang til Danmark, undertegner en historisk frihandelsavtale med Island, har påført Norge en av sine største diplomatiske hodepiner på lang tid, og kjøper opp Volvo mens kineserne dytter i seg svenske kjøttboller på et dusin IKEA-butikker. Folkerepublikken Kinas nye rolle i verden er et av de utenrikspolitiske utviklingstrekkene med størst ringvirkninger de siste tiårene, også for de nordiske landene.

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige deler en rekke politiske, økonomiske og kulturelle fellestrekk. De har også til felles en hel del interesser og utfordringer i forholdet til den voksende stormakten i øst. På denne bakgrunnen har man i alle de nordiske landene kunnet se de samme debattene utspille seg; over hvordan man best mulig kan utnytte de mulighetene Kinas vekst gir, og hvordan man skal kunne håndtere de dilemmaene som oppstår i skjæringspunktet mellom økonomiske interesser og politiske verdier i relasjonene med en økonomisk supermakt utenfor den demokratiske sfæren. Disse debattene har utspilt seg med ulik intensitet og lokalt fokus i de ulike landene, men langs de samme grunnleggende linjene. Imidlertid har det til dags dato vært overraskende lite oppmerksomhet i hvert enkelt land rundt hvordan ens nordiske naboer har håndtert de samme utfordringene.

På dette seminaret søker vi å ta en titt over skigarden, ved å la fremtredende Kina-eksperter fra de ulike nordiske landene presentere et utsnitt av sitt lands forhold til Kina, utviklingstrekk og utfordringer, og hvordan dette relaterer til det bredere bildet av nordiske Kina-relasjoner.