Etter den folkerettsstridige annekteringen av Krim, er det norsk-russiske samarbeidet kraftig redusert og Barentssamarbeidet representerer et av få åpne vinduer. Men hvilke muligheter og begrensninger ligger egentlig i dette samarbeidet?

Velkommen til frokostseminar der vi diskuterer disse sentrale spørsmålene. Som oppspill til debatten inviteres aktører som på ulike måter er rammet av den anstrengte situasjonen mellom Norge og Russland i kjølvannet av Ukraina-krisen.

Se seminaret på video: