Beveger Russlands Arktis-policy seg i en mer konfronterende retning? Eller vil den fortsette å bidra til konstruktivt samarbeid med andre stater i regionen, og dermed bevare Arktis som et avgrenset politisk område karakterisert av en tilnærming med mer grad av samarbeid og mindre grad av konfrontasjon?

Dette er blant spørsmålene NUPIs nye NEORUSS-finansierte prosjekt, Can cooperative Russian and Western Arctic policies survive the current crisis in Russian-Western relations? (CANARCT), tar for seg.

Dette seminaret markerer lanseringen av det nye prosjektet.