I kjølvannet av Ukrainia-konflikten gjør den østlige vektoren i russisk politikk seg mer gjeldende. Hvilke følger har det for russisk innen- og utenrikspolitikk? Hva sier det oss om internasjonal politikk mer allment? Velkommen til en dag med diskusjon om utsikter for russisk østvending.

Årets russlandskonferanse er en oppsummeringskonferanse for prosjektet TIGER («Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia»), finansiert av NORRUSS-programmet og «Developments in the Russian Far East», finansiert av Utenriksdepartementet. 2016-konferansen er også støttet av Korea Foundation gjennom prosjektet «Gateway or Garrisson? The Russian Far East and East Asian regional cooperation in changing geopolitical times».

Se konferansen live: