Prosjektet "Systems of Tax Evasion and Laundering: Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy (STEAL)” som startet opp i 2011 nærmer seg avslutning. Prosjektet, med et bredt sammensatt internasjonalt forskningsteam, har vært ledet av professior Leonard Seabrooke (Copenhagen Business School & NUPI). STEAL-prosjektet har vist hvorledes globale «wealth chains» fungerer i samspillet mellom internasjonale selskaper, skatteparadiser og utviklingsland. På dette seminaret blir det gjort opp status for funnene fra prosjektet. Nyere eksempler blir diskutert.