President Obama ønsket at USA politisk skulle fungere som en "brekkstang" for å opprettholde balansen i Asia og Stillehavet. Dersom Trump nå viser seg å gå i en mer isolasjonistisk retning, hva vil da framtiden bli for Asia-Stillehavsregionen? Dette omfatter de tradisjonelle avtalenettverkene mellom Washington og deres viktige allierte, som Japan, Sør-Korea og Filippinene – forsøk på å fremme handelen langs Stillehavskysten gjennom Trans-Pacific partnerskap og frihandelsavtale med f.eks. Seoul, og sikkerhetsbekymringer knyttet til Nord-Korea, Østen og Sørkinahavet. Øverst på listen er Kina, som under Trump-kampanjen var utsatt for hard kritikk for sin økonomiske politikk, og som nå reagerer med stor skepsis overfor den nye administrasjonen.

Presentasjonen på dette seminaret beskriver noen ulike scenarier og forklarer i tillegg hvordan Øst-Asia bidrar til viktige spørsmål som den kommende amerikanske administrasjonen må forholde seg til.

Du kan se videoen av seminaret her: