Når Vesten vurderer forholdet Kina–Russland resulterer det hovedsakelig i to konklusjoner: opphisselsen over en Beijing-Moskva allianse som tar sikte på å snu opp ned på den eksisterende internasjonale orden eller en ubekymret avvisning av en "midlertidig" løsning. Ingen av disse vurderingene gir et sant bilde. Forholdet kan best forstås som et motsetningsforhold mellom nasjonale interesser til tross for at kraftige påvirkninger tvinger dem sammen. Sett i forhold til Russlands strategiske "hengemyr" etter Ukraina-krisen og Kinas "Belt and Road-initiative", drøfter dette seminaret hvordan de to landene kan møtes på halvveien og samordne sine interesser uten å ha en allianse.

Yun Sun er seniormedarbeider ved East Asia Program, the Henry L. Stimson Center og er også tilknyttet The Brookings Institution. Hun er ekspert på kinesisk utenrikspolitikk, forholdet USA–China og Kinas forhold til nabolandene og autoritære regimer. Fra 2011 til tidlig 2014, var hun gjestestipendiat ved Brookings Institution. Hun har vært Kina-analytiker for International Crisis Group i Beijing, som spesialiserer seg på Kinas utenrikspolitikk overfor konfliktland og utviklingsland. Før ICG, jobbet hun i Washington DC i fem år med spørsmål knyttet til forholdet USA-Kina. Yun har en mastergrad i internasjonal politikk og praksis fra George Washington University, en MA i Asia Pacific-studier og en BA i internasjonal politikk fra Utenriksdepartementets College i Beijing.