I boken «Countdown to Zero Day – Stuxnet and the Launch of the World’s First Digital Weapon», beskriver Zetter hvordan koden som saboterte Irans atomvåpenprogram ble laget og hvordan angrepet innledet en ny epoke der digital krigføring anses som en alvorlig trussel mot staters infrastruktur, inkludert kraftnettet, atomkraftverk, demninger og oljeledninger.

Boken beskriver også utviklingen av digital krigføring i USA, og hvordan såkalte ‘Grey Markets’ har vokst frem som en arena hvor etterretningsorganisasjoner og militæret betaler store beløper for skadevare som kan brukes i operasjoner og angrep rettet mot andre stater.

Arrangementet er en del av seminarrekken NUPI Cyber Security Forum.

Kim Zetter er en prisbelønnet journalist og forfatter som skriver om cybersikkerhet, cyberkriminalitet, cyberkrigføring, privatrett og individets rettigheter. Hun har dekket sikkerhetsmiljøer og hackermiljøer siden 1991, blant annet gjennom sin stilling i Wired, der hun har jobbet siden 2003. Zetter var blant de første reporterne som dekket det avanserte Stuxnet-angrepet etter at det ble oppdaget og har gitt ut en bok og flere artikler om angrepet.

Seminaret vil bli streamet på YouTube.

Se NUPIs Cyber Security programside for mer informasjon om temaet.