I løpet av de siste årene har Europa opplevd flere ulike kriser – økonomisk krise, migrasjonskrise, terrorisme og så videre. I tillegg har EU hatt en legitimitetskrise. Økningen i populisme truer EUs overlevelse. Britenes avgjørelse om å forlate EU er også er klar påminnelse på at unionen er i endring. Hva vil konsekvensene av disse endringene bli?

Denne konferansen makerer slutten på EUNOR-prosjektet, og vil ha hovedfokuset på konsekvensene Brexit har for EU, Storbritannia, EØS og Norge. EØS og det indre markedet, fremtidsutsiktene for en europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, energisikkerhet, klimaforandring og Brexits påvikrnig på internasjonal handel er alle tema som vil bli diskutert i løpet av dagen.

Det tre år lange forskningsprosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og det har fokusert på EU og små stater. EUNOR har blitt gjennomført med Senter for europeisk lov ved UiO, og det har undersøkt hvordan små europeiske stater generelt, og Norge spesielt, svarer på, endrer og tilpasser seg et Europa i endring.

 

Sted for konferansen: Munchrommet, første etasje, Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo.

Program:

 • 08.30-09.00: Kaffe og registrering
 • 09.00-09.15: Åpning av konferansen av Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI og Pernille Rieker, prosjektleder for EUNOR
 • 09.15-09.30: Åpningsinnlegg: Niels Engelshiøn, ekspedisjonssjefi Europaavdelingen, UD
 • 09.30-11.30 Paneldiskusjon 1: Brexit og EØS
  • Ordstyrer: Ulf Sverdrup, NUPI
  • EU-perspektivet: René Repasi, Universitetet i Rotterdam
  • Storbritannias perspektiv: Agata Gostyńska-Jakubowska, CER
  • EØS-perspektivet: Christophe Hillion, UIO/NUPI
  • Det islandske perspektivet: Baldur Thorhallsson, University of Iceland
  • Det norske perspektivet: Nilels Engelshiøn, ekspedisjonssjefi Europaavdelingen, UD
 • 11.30-13.00: Lunsj
 • 13.00-14.15: Paneldiskusjon 2: Brexit og fremtiden til internasjonal handel
  • Ordstyrer: Liv Monica Stubholt.
   Advokat og partner advokatfirmaet Selmer DA, nestleder i Europautredningen
  • EU-perspektivet: Fredrik Erixon, ECIPE, Brussel
  • Handelsavtalenes fremtid: Arne Melchior, NUPI
  • Integrasjon, teknologi og patenter: Per Botolf Maurseth, BI
 • 14.15-14.30: Pause
 • 14.30-15.45: Paneldiskusjon 3: Energipolitikk i et Europa i endring
  • Ordstyrer: Jakub Godzimirski
  • EUs energipolitikk: Kirsten Westphal, SWP
  • Energimarkedets fremtid: Ole Gunnar Austvik, HiL
  • Energi og klima: Indra Øverland, NUPI
 • 15.45-16.00: Pause
 • 16.00-17.30: Paneldiskusjon 4: Utformingen av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • Ordstyrer: Pernille Rieker, NUPI
  • EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk: Steven Blockmans, CEPS, Brussel
  • Storbritannias perspektiv: Richard Whitman, University of Kent
  • Norge-Storbritannia: Kristin Haugevik, NUPI
  • Norge-EU: Nina Græger, NUPI