Ukrainas avhengighet av energiimport fra Russland var en av de viktigste faktorene som påvirket ukrainsk politikk. Men etter at konflikten mellom Ukraina og Russland brøt ut og EU-Ukraine Assosciation Agreement ble inngått i 2014, har Kiev uttrykt et ønske om å spre tilgangen til energiforsyningen landet trenger, slik at Ukraina oppnår bedre energisikkerhet.

Økningen i innenlands energiproduksjon, energibesparende tiltak, grønne tariffer og økt åpenhet i anbudsprosesser gir nye muligheter for ulike energiaktører i et av de største energimarkedene i Øst-Europa.

Statoil var det første norske selskapet som leverte gass til Ukraina i 2014-2015. Samtidig lokker nye innkjøpspriser andre internasjonale selskaper til å investere i fornybare energikilder i Ukraina.

NUPI og det norsk-ukrainske handelskammeret inviterer ledende norske og ukrainske energieksperter til å dele sine syn på de siste endringene i det ukrainske markedet for petroleum og fornybar energi, og deres påvirkning på det politiske og forretningsmessige klimaet.

PROGRAM:

  • 08.30–09.00: Registrering og servering av frokost
  • 09.00–09.05: Velkomst av Indra Øverland, Head of NUPI´s Energy Programme og Anatolii Kyryliuk, Project Manager – Energy, NUCC.
  • 09.05–09.15: “Eurointegration as the Need of Energy Independence”, Oleksii Riabchyn, Member of Parliament, Head of the Subcommittee on Energy Efficiency of the Energy Committee.
  • 09.15–09.25: “Ukrainian Renewable Energy Market Overview”, Yuriy Katser, KPMG
  • 09.25–09.35: “Business Climate in the Ukrainian Energy Sector: Challenges and Opportunities”, Roman Vakulchuk, NUPI
  • 09.35–09.45: “Experience with Doing Business in the Ukrainian Energy Sector: Update on Current Projects and Investment Climate in Ukraine”, Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), Amund Beitnes, Senior Investment Manager, NEFCO.
  • 09.45–09.55: "Energy Farm in Ukraine – Experience with Bioenergy Development in Ukraine", Erik Eid Hohle, Managing director at "Energigården"
  • 09.55–10.05: "Experience with the Natural Gas Market Development in Ukraine", Oleg Prokhorenko, CEO at UkrGasVydobuvannya (UGV)
  • 10.05-10.50: Paneldebatt med Q&A
  • 10.50–11.00: Oppsummering og veien videre

Ordstyrer for arrangementet er Øyvind Nordsletten.