Nathalie Tocci er direktør i Istituto Affari Internazionali i Italia og spesialrådgiver for EUs HRVP Federica Mogherini. Tocci hadde en særdeles sentral rolle i utarbeidelsen av EUs globale strategi (European Union Global Strategy – EUGS). I boken “Framing the EU's Global Strategy. A Stronger Europe in a Fragile World”, gir Tocci leseren en unik innsikt i EUs utenrikspolitiske beslutningsprosesser og strategiske forståelse.

Nathalie Toccis rolle som spesialrådgiver til Mogherini, forfatter av EUs globale strategi og uavhengig akademiker, gjør at lesere av boken får et innblikk i interne prosesser og kunnskap som man ellers bare kan opparbeide seg på innsiden av beslutningsprosessen. Samtidig gir hennes uavhengige rolle som akademiker oss en edruelig analyse fra ståstedet til en utenforstående observatør.

Etter å ha lest boken, utalte tidligere generalsekretær i NATO, Javier Solana, at boken må leses av alle som ønsker å forstå hva EU kan og bør gjøre i det utenriks- og sikkerhetspolitiske landskapet. Boken gir oss ikke bare innsikt i hva EUs globale strategi innebærer og intensjonene bak, men den tilbyr også en dyptgående innsikt i hvordan man skaper en meningsfylt konsensus i en organisasjon med 28 medlemsland.

Boken reflekterer rundt utviklingen av EUs sikkerhets- og utenrikspolitikk de siste 13 årene, siden lanseringen av European Security Strategy i 2003. I lys av de drastiske endringene i den europeiske sikkerhetssituasjonen de siste årene, er dette en særdeles aktuell bok som ikke kun fremmer vår forståelse av European Union Global Strategy, men også aktuelle utfordringer som for eksempel Brexit. 

I tillegg til overnevnte stillinger er Nathalie Tocci er også æresprofessor ved Universitetet i Tubingen, og redaktør for The International Spectator. Tidligere har hun hatt forskerstillinger ved Centre for European Policy Studies i Brussel, Transatlantic Academy i Washington og ved Robert Schuman Centre for Advanced Studies i Firenze.

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI Pernille Rieker.

Arrangementet streames på YouTube.