EUs forhold til Sentral-Asia har fått ny dynamikk de siste årene. Dette er et samarbeid som fortsetter med utformingen av en ny «EU Central Asia Strategy» som skal være klar i 2019.

Hva er EUs rolle i Sentral-Asia og hva er dens interesser? Og hvilke forventninger og ønsker har Sentral-Asia til EU? Hvordan definerer og balanserer vi EUs komparative fordeler og Sentral-Asias grunnleggende behov?

Sentral-Asia fortsetter å møte både gamle og nye utfordringer som må løses for å opprettholde sikkerhet og stabilitet i regionen. Situasjonen og utviklingen i Sentral-Asia påvirkes også av interesser og aktiviteter fra landene rundt. Russland og Kina, de største aktørene i regionen, har politisk, sikkerhetsmessig og økonomisk innflytelse for området, blant annet gjennom organisasjoner som EEU, CSTO, CSO og tilkoblingsprosjektet BRI. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har direkte konsekvenser for hele regionen. Også andre land i og utenfor Sentral-Asia, som Japan, India og USA, har egne strategier for samarbeid.

Internasjonale organisasjoner og finansinstitusjoner spiller stadig viktigere roller i Sentral-Asia, særlig på grunn av FNs bærekraftige utviklingsmål og det internasjonale samfunnets rolle i å støtte de sentralasiatiske landene når de når SDG. Hvordan skal EU samarbeide med sine partnere for et best mulig resultat?

Det skal Peter Burian snakke om når han gjester NUPI 18 oktober. Burian, som tidligere har vært Slovakias ambassadør til USA og til NATO, fungerer nå som EU Special Representative for Sentral-Asia.

Åpningsinnlegg ved seniorforsker på NUPI Pernille Rieker. Ordstyrer er seniorforsker Roman Vakulchuk.

Arrangementet er en del av prosjektet "Norge møter Europa".