Som en del av «Norge møter Europa»-serien, tar dette seminaret for seg resultatet i det franske valget. Professor ved Sciences Po Christian Lequesne gir deg denne dagen en gjennomgang av resultatet ved valget i Frankrike to dager tidligere og implikasjonene dette kan ha for fremtidig fransk politikk.

Christian Lequesne har vært professor ved Sciences Po i strasbourg siden 1988. Han var visedirektør ved CERI fra 2000 til 2003, og direktør samme sted fra 2009 til 2013. Siden 2015 har han vært «visiting professor of honour» ved Department of Social Sciences ved Charled University i Praha.

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI, Pernille Rieker. Hennes forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert EUs, fransk, norsk og de øvrige nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt.

Dette seminaret blir strømmet live. Følg oss på YouTube: