NUPI-forsker Karsten Friis' nye bok presenterer en banebrytende vurdering av NATOs kollektive forsvarsstrategier i kjølvannet av NATOs toppmøte i Warszawa i juli 2016.

Kollektivt forsvar og avskrekking kom tilbake på dagsordenen på Wales-toppmøtet 2014 etter den russiske anneksjonen av Krim, og var på mange måter en ‘game changer’ for NATO. Warszawatoppmøtet var en oppfølging og en operasjonalisering av Wales-toppmøtet, samtidig som det la til flere initiativer på dagsordenen.

Men leverer NATO? Denne boken gir en grundig vurdering av de pågående debatter og diskusjoner som foregår innenfor og utenfor alliansen, i Europa og Nord-Amerika. I tilbakevendingen til avskrekking står NATO overfor utfordringer knyttet til strategisk tenkning, kapasitetsutvikling og atomvåpenets rolle. Det har også blitt reist spørsmål om framtidsutsiktene om NATO-medlemskap for land som Sverige og Finland, med bredere implikasjoner for sikkerhetssituasjonen i Østersjøen. Sentralt i alt dette er selvsagt NATOs forhold til Russland og spørsmål rundt et nytt sikkerhetsdilemma i utfordringen å opprettholde en passende balanse mellom avskrekking og dialog. Kapitlene i boken tar opp disse spørsmålene og gir en sårt tiltrengt analyse av resultatene fra NATOs toppmøte i Warszawa.

Denne boken vil være av interesse for politikere og studenter med interesse for NATO, internasjonal sikkerhet, europeisk politikk, sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner (IR) generelt.

Følg seminaret live på YouTube-kanalen vår: