Proteksjonisme, klimaendringer, terrorisme, fattigdom og konflikter – internasjonale forhold er preget av mye global bekymring og usikkerhet, og det krever at man ser på muligheter for nye løsninger. Drar Kina og de nordiske statene i samme retning? Når representerer de felles eller splittede interesser?

NUPI er vertskap for det syvende Sino-nordiske rundebordet for tenketanker, som bringer sammen eksperter fra disse landenes ledende forskningsinstitusjoner. Vi inviterer i den anledning til en spennende paneldiskusjon med noen av dem som skal fokusere på frihandel, global styring og fred og konflikter. De vil også snakke om utsiktene for Kina-Norden relasjoner.

Frokost blir servert fra kl. 08.30. Selve arrangementet starter 09.00 og varer til klokken 11.00. Ordstyrere er NUPI-forskerne Wrenn Yennie Lindgren og Hans Jørgen Gåsemyr. Arrangementet er gratis men krever påmelding.

PROGRAM:

  • 08.30: Servering av enkel frokost 
  • 09.00: Velkommen og åpningshilsen fra Nordisk ministerråd
  • 09.15: Paneldiskusjon: internasjonal økonomi og handel
  • 10.00: Kort pause
  • 10.15: Paneldiskusjon: global styring og fred og konflikter
  • 11.00: Slutt

Arrangementet blir strømmet på YouTube-kanalen vår. Se det her: