Moderne terrorisme kan spores tilbake til midten av 1800-tallet med revolusjoner, borgerkriger, radikale ideologier, oppfinnelsen av dynamitt og revolusjonen i massemedia. De fire viktigste typer terrorisme – fra det ekstreme høyre og venstre, nasjonalister og religiøse grupper – har røtter i denne perioden.

Selv om det er store forskjeller mellom de mange gruppene som har angrepet vestlige stater og imperier over det siste århundre – i form av målsetninger, organisasjon, støtte i befolkningen og taktikk – så er det også flere viktige fellesnevnere. Den viktigste er at de aller fleste grupper prøver å provosere frem en overreaksjon fra staten.

Utfordringen er hvordan stater kan unngå å gå rett i denne «terror-fellen». Dilemmaet for folkevalgte ledere er at de ofte forventes å reagere raskt og handlekraftig etter et angrep, mens robuste strategier for terrorbekjempelse vanligvis krever mer gjennomtenkte tiltak.

Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet og NUPIs seminarserie "Norge møter Europa" har gleden av å ønske professor i politisk økonomi Nick Sitter til NUPI for å snakke om sin nye bok om terrorhistorie.

Nick Sitter er professor i politisk økonomi ved Institutt for rettsvitenskap og governance ved Handelshøyskolen BI. Has bok Terrorismens Historie: Attentat og Terrorbekjempelse fra Bakunin til IS kom ut ved Dreyers forlag 7. februar. De siste to årene har han også utgitt Energy Union: Europe's New Liberal Mercantilism (redigert med Svein S. Andersen og Andreas Goldthau Palgrave 2017) og A Liberal Actor in A Realist World: The EU Regulatory State and the Global Political Economy of Energy (skrevet med Andreas Goldthau, Oxford University Press 2015).

Ordstyrer for dagen er seniorforsker ved NUPI Pernille Rieker. Hennes forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert EUs, fransk, norsk og de øvrige nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt. Hun har en doktorgrad (dr.polit) fra 2004 (Universitetet i Oslo).

Arrangementet streames live på vår YouTube-kanal.