Charlie Winter besøker NUPI og Konsortium for terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Presentasjonen hans er basert på omfattende datamateriale innsamlet siden 2014, og her gir Winter en oversikt over hvordan terrorgruppen IS i bruker strategisk kommunikasjon i operasjonene sine i dag. På seminaret identifiserer Winter hvilke budskap som er viktigst for terrororganisasjonen per nå, og forklarer begrepet ‘pre-emptive nostalgia’ (forkjøp-nostalgi), et tema som har preget IS’ propaganda siden midten av 2016.

Basert på dette avslutter Winter med å skissere hvilken retning det er sannsynlig at IS beveger seg i de kommende månedene og årene.

Vi serverer lett lunsj fra 11.30. Det faglige programmet begynner 12.00.