Lunsj blir servert fra klokken 11.30, seminaret starter 12.00.

Siden 11. september har al-Qaida blitt en av verdens mest kjente og diskuterte terroristorganisasjoner i verden, med forbindelse over hele kloden. Likevel vet man lite om gruppens aktiviteter inne i Afghanistan, noe Anne Stenersen undersøker i sin siste bok. Ved å bruke et vidt spekter av unike kilder, presenterer hun en alternativ fortelling om al-Qaidas mål og strategier i forkant av terrorangrepene 11. september.

Hun argumenterer for at al-Qaidas handlinger ikke bare var et ideologisk uttrykk for religiøs fanatisme og voldelig anti-amerikanisme, men at de faktisk var mye mer praktisk og organisert, og med en mer revolusjonær og midtøstenfokusert agenda enn det man tidligere har trodd. Gjennom Stenersens analyse ser vi hvordan al-Qaida jobbet med en dobbel strategi: med en liten del fokusert på å arrangere internasjonale terrorangrep, og en større del dedikert til å bygge en robust og sammenhengende organisasjon som i siste instans ville fungere som en fortropp for fremtidige islamske revolusjoner.

Boken publiseres i mai 2017, og allerede har boken fått gode kritikker: 'Anne Stenersen has written what surely is the definitive account of al-Qaida in Afghanistan. She writes with great authority and also is even-handed and well balanced in her assessments.' -Peter Bergen, forfatter av “Manhunt: The Ten-Year Search for Bin Laden, from 9/11 to Abbottabad”

Anne Stenersen (M.Phil, PhD) er seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Med utdannelse i midtøstenstudier, russisk og arabisk har hun forsket på militær islamisme siden 2006. nylige publikasjoner inkluderer Al-Qaida in Afghanistan (Cambridge University Press, 2017), “Jihadistenes program I Europa”, Internasjonal politikk 74: 4 (2016) and "Jihadi Terrorism in Europe: The IS-Effect" (med Petter Nesser og Emilie Oftedal), Perspectives on Terrorism 10:6 (Desember 2016).

Ordstyrer er seniorforsker på NUPI Rita Augestad Knudsen. Hun arbeider spesielt med kontraterror og anti-radikalisering, tilknyttet C-REX (Senter for Ekstremismeforskning) og Terrorkonsortiet.