Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har gleden av å invitere til seminar med seniorforsker på NUPI Morten Bøås.

Seminaret vil særlig se på den gradvise svekkelsen av stat og statsmakt i Sahel og hvordan dette har åpnet opp for voldelige entreprenører som den militante jihadisten Mokthar Belmokhtar; menn som klarer å kombinere kriger-jihadistrollen med ulike former for inntektsbringende illegale virksomheter. Sistnevnte har oftere skjedd i samarbeid med statlige aktører enn i opposisjon til dem.

Midt mellom dette befinner det seg befolkninger i perifere strøk som må forholde seg til de aktørene som er mest relevante for sine overlevelsesstrategier i hverdagen, helt uavhengig om dette er staten eller noen vi stempler som terrorister.

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker ved NUPI og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapskonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk.

Bøås har forfattet og redigert en rekke bøker og artikler i akademiske tidsskrifter, og han har gjort dyptpløyende feltarbeid i flere afrikanske land.

Møteleder er seniorforsker Rita Augestad Knudsen. Hun arbeider spesielt med kontraterror og anti-radikalisering, tilknyttet C-REX (Senter for Ekstremismeforskning) og Terrorkonsortiet.