Norsk-svensk forsvarssamarbeid har blitt bejublet i festtaler og strateginotater, men har sjeldent vist seg på det nivået som ofte forespeiles. Særlig industrisamarbeidet har vært lite vellykket.

Samtidig har Russlands intervensjon i Ukraina skapt ny usikkerhet i det Nordisk-baltiske området. Kan en ny regional trusselsituasjon fungere som drivkraft for en gjenoppliving av det norsk-svenske forsvarssamarbeidet?  

Dette skal Niklas Granholm og Torbjørn Svensgård diskutere.

Niklas Granholm er forskningsleder for Avdelningen för försvarsanalys ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige.

Torbjørn Svensgård er administrerende direktør i Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi).

Ordstyrer er Karsten Friis. Han er leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.

Les også: Svensk-norsk forsvarssamarbeid: Nye muligheter?

Følg oss live her: