Eksemplene over er bare to av en serie av hendelser som har ført til stadig mer snakk om russisk bruk av propaganda, desinformasjon og påvirkningsoperasjoner. Media har til alle tider og i alle land blitt brukt til politisk påvirkning, men eksemplene over antyder at det finnes en spesifikk russisk tilnærming til bruken av sosiale og tradisjonelle medier for å utøve politisk kontroll og innflytelse. Og etter hvert som internett spiller en stadig større rolle i livene våre, vil sosiale media med stor sannsynlighet bli et enda mer relevant domene for politisk konflikt.

Russlandskonferansen 2017 ønsker å ta diskusjonen rundt dette ett steg videre. Vi vil diskutere den viktige, men ofte oversette, innenrikspolitiske konteksten for russiske myndigheters bruk av propaganda og desinformasjon. I hvilken grad er vinklingen på nyhetsformidling/ desinformasjon styrt av innenrikspolitiske hensyn? I tillegg vil vi selvfølgelig også diskutere internasjonal politikk: Hva forteller bruken av – og diskusjonen om – politiske påvirknings-operasjoner om russisk utenrikspolitikk og om forholdet mellom Russland og Vesten?

Målet er i hvert panel å trekke frem ulike perspektiver for bedre å kunne skille realiteter fra hype og dermed kunne bidra til en mer nyansert diskusjon om strategiske begrunnelser og mulige effekter.

Program:

08.30

Registrering og kaffe

09.00

Åpning Helge Blakkisrud, seniorforsker og leder for forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis på NUPI

09.15

Diskusjonspanel 1: Internet, Media and Politics in Russia

Ordstyrer: Mette Skak, Aarhus Universitet, Danmark

Daniel Treisman, UCLA, USA: Russia and the Informational Autocracy

Iliya Kiriya, HSE Moskva, Russland: Internet and New Media as Alternative Media in Russia

Andrej Soldatov og Irina Borogan, uavhengige journalister, Moskva: The Kremlin's Wars on the Internet

10.45

Kaffepause

11.00

Paneldiskusjon 2: Russia, the West and the Competition over Narratives in International Affairs

Ordstyrer: Lars Rowe, FNI

Sarah Oates, University of Maryland, USA: Russian Propaganda and American Media: A Parasitic Relationship

Julie Wilhelmsen, NUPI, Norway: The Dynamics of Russian-Western Interaction – the Case of Norway

Kadri Liik, ECFR, UK: What does Russia want?

12.30

Lunsj

13.15

Paneldiskusjon 3: Competition over Narratives: Case Studies

Ordstyrer: Cristina Archetti, Universitetet i Oslo

Joanna Szostek, Royal Holloway, Storbritannia: Russia, Ukraine and Strategic Narratives

Jakub Godzimirski, NUPI, Norway: Russian Strategic Communication and Political Ambitions in Europe

Hanna Smith, Hybrid Coe, Finland: Hybrid Warfare

15.00

Slutt