Dette er spørsmål Sonja Stojanovic Gajic kommer til NUPI for å diskutere den 22. mars. Gajic er direktør for Beograd Centre for Security Policy (BCSP), og hun skal presentere sin vurdering av den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Serbia og Vest-Balkan, støttet med resultat fra undersøkelser. Seminaret er en del av "Norge møter Europa"-serien på NUPI.

Sonja Stojanovic Gajic har en mastergrad i politikk, sikkerhet og integrasjon med utmerkelse fra School of Slavonic and Eastern European Studies, University College London.

Etter presentasjonen vil det være mulig for publikum å stille spørsmål.