Vi har de siste to årene sett en rekke terroraksjoner i Europa. I motsetning til tidligere, blant annet etter 9/11, står ikke Europa i dag mer samlet i ønsket om ytterligere integrasjon. Dette krever en seriøs revurdering og radikal refleksjon rundt de utfordringene vi står overfor i dag og hvordan disse har blitt taklet på nasjonalt nivå, innenfor EU-rammeverket og i forholdet til naboland.  

Hvor stort unntak må til før vi kan snakke om en norm? I hvilken grad representerer nye normative ordninger en løsning?

I forbindelse med sin kommende bok Terrore Sovrano: Stato e Jihad nell’era Post-Liberale (Marina Calculli er medforfatter) vil Francesco Strazzari gi et overblikk over kritiske aspekter i den pågående debatten om antiterrorarbeid i Europa. Francesco Strazzari er professor 2 i internasjonale relasjoner ved Pisa-baserte Sant'Anna School of Advanced Studies og forskningsprofessor med NUPI. Han er også assosiert med det Oslo-baserte C-REX og med den Paris-baserte EU Institute for Security Studies. Han spesialiserer seg på konfliktstudier, med særlig fokus på europeisk sikkerhet, statsbygging, uformell styring og transnasjonal organisert kriminalitet. Strazzari har doktorgrad fra European University Institute i Firenze. Han har undervist ved SAIS Europe (John Hopkins University), Universitetet i Amsterdam og Universitetet i Bologna.

Seminaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet og NUPIs seminarserie Norge møter Europa. Møteleder denne dagen er seniorforsker ved NUPI, Pernille Rieker.

Arrangementet strømmes live på vår YouTube-kanal: