Dr. Madeline Carr, seniorforeleser i internasjonale relasjoner ved School of Law and Politics, Cardiff University skal se nærmere på dette når hun gjester NUPI 23 mars. Denne nye fasen av digital teknologi som vi befinner oss i reiser en hel del etiske, juridiske og politiske problemer som stater kanskje ikke er godt nok rustet til å takle.

Nettverksbaserte husholdningsapparater, førerløse kjøretøy og implanterbare helseredskap er bare noen få av mange spennende teknologiske nyvinninger. De introduserer fantastiske muligheter, men også betraktelige utfordringer – hvordan skal vi styre «The Internet of Things»?

Dr. Madeline Carr seniorforeleser i internasjonale relasjoner med fokus på global cybersikkerhet og internettovervåkning. Hennes forskning er forankret i en bred utredning av hvordan ny teknologi både forsterker og forstyrrer konvensjonelle rammeverk for å forstå internasjonale relasjoner og implikasjonene av dette har for staten og global sikkerhet, orden og styring.

Ordstyrer er Lilly Pijnenburg Muller er forsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar hvor hovedfokuset hennes er cybersikkerhet. Innenfor cybersikkerhet dekker forskningen til Muller offentlig-privat samarbeid, multi-stakeholder prosesser (nasjonalt og internasjonalt), NATO og 'cyber resilience' og avskrekking. I tillegg følger hun internasjonale forhandlinger om cybersikkerhet i FN, OSCE og NATO.

Arrangementet streames live på vår Youtube-kanal: