António Guterres er FNs niende generalsekretær, og tiltrådte 1 januar i år. Han får oppgaven med å lede et FN som står overfor store utfordringer; Konfliktene raser i Irak, Sør-Sudan, Syria og Jemen. Kommende president i USA Donald Trump har signalisert tøffe innstramminger i USAs rolle i FN. Det er et høyt antall humanitære kriser og et uventet stort antall flyktninger og fordrevne. I tillegg til dette står FN overfor en rekke globale utfordringer som klimaforandringer, voldelig ekstremisme, og transnasjonal organisert kriminalitet, bare for å nevne noen.

På en annen side har en ny generalsekretær mulighet til å introdusere reformer som kan forbedre og effektivisere FNs systemer og gjenvinne tillit og selvtillit om at FN vil fortsette å være relevant for utfordringene i det 21. århundret.

For å diskutere disse temaene har vi gleden av å invitere til seminar med Sam Daws, direktør i Project on UN Governance and Reform ved Oxford University. Han har arbeidet for eller med FN i 30 år.  Nylig var han ansatt som visedirektør (Forente Nasjoner) i det britiske kabinettet (UK Cabinet Office), hvor han har drevet med strategisk rådgivning for den britiske statsministeren og hans utsending til FNs post-2015 utviklingspanel. Han har tidligere fungert som seniorforskningsanalytiker i Multilateral Policy Directorate i det britiske utenriksdepartementet (FCO). Fra 2000 til 2003 har Daws arbeidet som First Officer under tidligere generalsekretær Kofi Annan i New York. I seks år jobbet han som administrerende direktør i United Nations Assosiation (UK), hvor han så i 2010 ble seniorrådgiver og britisk representant til United Nations Foundation.

Daws har skrevet eller vært medredaktør på 13 bøker om FN, inkludert The Oxford Handbook om de Forente Nasjoner og Sikkerhetsrådets prosedyrer (begge publisert av Oxford University Press). Han leder også konsultasjonsfirmaet 3D Strategy, som gir FN strategiske råd og opplæring til regjeringer, organisasjoner og forskningsinstitutter.

For øyeblikket utvikler Daws multilaterale treningskurs om forhandling for det britiske utenriksdepartementets nye aspirantkurs.