2017

 • Den ukrainske energimarknaden er i endring: korleis lykkast i ein ny geopolitisk setting?
  Arrangement
  ons. 8 nov. 2017
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI og NUCC inviterer leiande ekspertar til å dele sitt syn på den siste utviklinga på den ukrainske energimarknaden.

 • Estlands president om tryggleik i den baltiske regionen
  Arrangement
  søn. 15 okt. 2017
  Time: 12:15 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Estland speler ei viktig rolle i Europas forhold til Russland. Estlands president besøkjer NUPI for å gi eit innblikk i tryggingsutfordringane i området.

 • Frukostseminar: Japans tryggleiks- og utanrikspolitiske utfordringar på den koreanske halvøya
  Arrangement
  man. 16 okt. 2017
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Nord-Koreas hurtige framgang i utviklinga av atom- og missilprogram har blitt ein alvorleg tryggingstrussel mot det internasjonale samfunnet. Junya Nishino gjester NUPI for å fortelje om trusselen frå ein japansk ståstad.

 • I møte med nye truslar: amerikansk cybertryggleik
  Arrangement
  man. 9 okt. 2017
  Time: 12:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Cybertryggleik og cyberforsvar er område som stadig får større merksemd, men det er framleis store utfordringar til korleis eit land skal klare å handtere ein slik trussel. Victor Piotrowski og Ralph Wachter kjem til NUPI for å dele erfaringane sine rundt USAs cybertryggleik og strategien landa brukar.

 • EUs globale strategi: eit sterkare Europa i ei sårbar verd
  Arrangement
  man. 23 okt. 2017
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Nathalie Tocci besøkjer NUPI for å snakke om den nye boka si som gir eit unikt innblikk i EUs interne prosessar.

 • BOKLANSERING: French Foreign Policy in a Changing World
  Arrangement
  tir. 26 sep. 2017
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI-forskar Pernille Rieker snakkar om den nye boka si om fransk utanrikspolitisk utvikling og korleis denne påverkar forholdet landet har til blant anna Russland, USA, NATO og kampen mot terror.

 • Tyrkia under Erdogan - ein svakare stat?
  Arrangement
  søn. 17 sep. 2017
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Emre Caliskan gjestar NUPI for å snakke om oppfatninga til tyrkarane av AKP og president Erdogans etter mykje misnøye, protestar og kuppforsøk i landet.

 • Kosovo og Vest-Balkan: mot ei demokratisk endring?
  Arrangement
  ons. 30 aug. 2017
  Time: 12:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Albin Kurti gjestar NUPI for å snakke om Kosovo og den politiske endringa i landet.

 • Kina og Norden - Globale utfordringar i nordiske og kinesiske perspektiv
  Arrangement
  tor. 7 sep. 2017
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Ekspertar frå fleire leiande forskingsinstitusjonar gjestar NUPI for å diskutere forholdet mellom Kina og Norden i lys av dagens utfordringar.

 • Partidebatt - val 2017: Kva står på spel i utanrikspolitikken?
  Arrangement
  ons. 30 aug. 2017
  Time: 08:00 Europe/Oslo | Location: Litteraturhuset, Oslo

  I ei verd prega av endringar, meir uvisse og konfliktar, har det mykje å seie for Noreg kva utanrikspolitikk vi vel å føre. Så kva står på spel i utanrikspolitikken i valet 11. september? Kvar står partia på dei viktigaste utanrikspolitiske sakene? Og kva tenkjer folket om dei?