2017

 • Cyber som ein strategisk dimensjon i den nasjonale tryggleiken – eit israelsk perspektiv
  Arrangement
  tor. 17 aug. 2017
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Talet på politisk motiverte cyberangrep aukar internasjonalt. Slike angrep kan føre til alvorleg skade på kritisk infrastruktur og sensitive tryggingsorganisasjonar. Derfor blir rekna cyber no ofte som det femte domenet for krigføring og forsvar, ved sida av land, sjø, luft og det ytre rommet.

 • LUNSJFOREDRAG: Nye medium, ny verda? Korleis forstå rolla til teknologien i ekstremistanes, propagandaens og “falske nyheiters” tidsalder.
  Arrangement
  man. 21 aug. 2017
  Time: 11:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kva har nye kanalar for medium og kommunikasjon å seie for politikk og samfunn?

 • Skatt og kapitalflukt: Vil Noreg leve opp til ambisjonane?
  Arrangement
  tir. 15 aug. 2017
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Arendal. Clarion Hotel Tyholmen

  I samband med Arendalsuka ønskjer Skattjakt-nettverket å invitere norske politikarar til ein diskusjon om vegval i politikken om skatt og utvikling i forkant av kommande Stortingsperiode.

 • Fører kvotering til sosial rettferd?
  Arrangement
  tir. 20 jun. 2017
  Time: 14:45 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kva er konsekvensane av politisk kvotering? Dette er spørsmålet NUPI-forskar Francesca R. Jensenius har sett på i den nye boka si. På denne boklanseringa snakkar ho og Mari Teigen (ISF) om dei viktigaste funna i boka og relevansen dei har for politisk inkludering i andre samanhengar, slik som i Noreg.

 • Små brikker i det store spelet – Moldova
  Arrangement
  tor. 15 jun. 2017
  Time: 10:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Moldovas utanriksminister Andrei Galbur besøkjer NUPI 16. juni for å snakke om dei utanrikspolitiske målsetjingane i landet i ei verd som står overfor talrike gamle og nye utfordringar.

 • EUs framtid sett med greske auge
  Arrangement
  tir. 13 jun. 2017
  Time: 10:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Med ei endra verd vil vi også få eit endra EU. Som eit av medlemslanda i unionen, har Hellas hatt eit anstrengt forhold til Brussel lenge. Korleis ser Hellas på EUs framtid?

 • EUs nye asyl- og migrasjonspolitikk: gammal vin på nye flasker?
  Arrangement
  man. 5 jun. 2017
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: Kjelleren, Litteraturhuset

  NUPI har gleda av å invitere til Kjelleren på Litteraturhuset for å diskutere EUs nye rammeverk som skal takle migrasjonskrisa betre enn før.

 • Montenegros integrasjon til EU og NATO i utfordrande tider
  Arrangement
  ons. 17 mai 2017
  Time: 13:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Montenegro er i ferd med å bli NATOs 29. medlem, og er dermed det første landet frå Vest-Balkan sidan Kroatia blei medlem i 2009. I samband med dette kjem Montenegros europaminister for å dele sitt syn på situasjonen.

 • Lunsjseminar: Al-Qaida i Afghanistan - eit alternativt perspektiv
  Arrangement
  man. 12 jun. 2017
  Time: 11:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Konsortium for forsking på terrorisme og internasjonal kriminalitet har gleda av å ønskje Anne Stenersen velkommen for å snakke om den nye boka si som gir eit anna perspektiv på al-Qaida.

 • EUs globale strategi i ei endra verd
  Arrangement
  søn. 14 mai 2017
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Det har skjedd store endringar i Europa og resten av verda i løpet av det siste året. Korleis påverkar dette EUs globale strategi?