2017

 • Mokhtar Belmokhtar: ein jihadists overlevingsguide til Sahel
  Arrangement
  man. 17 apr. 2017
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Med utgangspunkt i det vi veit og det vi trur vi veit om livet til Mokhtar Belmokhtar vil seniorforskar Morten Bøås presentere det historiske bakteppet for det som no skjer i Sahelområdet.

 • Teoriseminar: Co‐Managing International Crises: Judgements and Justifications
  Arrangement
  tor. 30 mar. 2017
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Dette er tittelen på den nye boka til Markus Kronprobst, professor i internasjonale relasjonar ved Diplomatic Academy of Vienna. Han besøkjer NUPI for å presentere funna han har gjort.

 • Jubileumsseminaret på nordområdesenteret
  Arrangement
  søn. 23 apr. 2017
  Time: 12:15 Europe/Oslo | Location: NUPI

  I samband med 10-årsjubileet til Nordområdesenteret (NOS) ved Handelshøgskolen Nord universitet har NUPI og NOS gleda av å invitere til eit halvdagsseminar for å drøfte korleis Noreg kan realisere verdiskapingspotensialet i nordområda.

 • Væpna gruppers skattekollekt i DR Kongo
  Arrangement
  man. 3 apr. 2017
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleda av å invitere Kasper Hoffmann på besøk den 4. april. Hoffmann skal snakke om væpna gruppers skattleggingspraksis i det austlege Kongo, og argumentere for korleis desse gruppene bruker skatt til å etablere legitimiteten sin som substitutt for offentlege styresmakter i det austlege DR Kongo.

 • Serbia, Vest-Balkan og EU: Har utviklinga stoppa?
  Arrangement
  tir. 21 mar. 2017
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kva er årsakene til sviktande EU-driv i Serbia og Vest-Balkan? Er den krigsrette retorikken brukt av dei politiske elitane støtta av folket? Kva er utsiktene for demokrati og stabilitet etter presidentvalet 2. april 2017?

 • Teoriseminar: Radikal feminisme og menneskehandel
  Arrangement
  tor. 16 mar. 2017
  Time: 13:15 Europe/Oslo | Location: NUPI

  “If you'reie looking at a frightened woman in a brothel…”. Jennifer Lobasz besøkjer NUPI 17 mars for å snakke om det pågåande bokprosjektet sitt “Strange Bedfellows: Evangelicals, Feminists, and the Fight against Human Trafficking”

 • Teoriseminar: Cybertryggleik – Attribusjon og det internasjonale samfunnet
  Arrangement
  ons. 22 mar. 2017
  Time: 13:15 Europe/Oslo | Location: NUPI

  I dette teoriseminaret skal Dr. Madeline Carr presentere publikasjonen sin om attribusjon og det internasjonale samfunnet i cybertryggleik som det er forstått av Hedley Bull, der ho bruker cyberspace som casestudie.

 • The Internet of Things – korleis skal vi styre det?
  Arrangement
  ons. 22 mar. 2017
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Forum for cybertryggleik ved NUPI har gleda av å invitere til seminar om det som ofte blir referert til som den fjerde industrielle revolusjonen: The Internet of Things. Korleis skal vi eigentleg styre det?

 • Lærdommar frå 150 år med terrorisme og terrornedkjemping
  Arrangement
  tir. 21 mar. 2017
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kva har vi lært på 150 år om terror og terrornedkjemping? Professor i politisk økonomi Nick Sitter gjestar NUPI for å snakke om den nye boka si om terrorhistorie.

 • AVLYST: Global styring av energiområde i ei globalisert verd
  Arrangement
  man. 13 mar. 2017
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Eit to år langt norsk-svensk prosjekt er over, og dette seminaret tar ein nærare titt på funna og spesielt områda globalisering og multilaterale institusjonar i global energistyring.