2017

 • UN Peacekeeping doctrine in a new era
  Arrangement
  tir. 14 mar. 2017
  Time: 12:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kva rolle speler FNs fredsbevarande innsats i konflikthandtering i dag? I samband med lanseringa av boka «UN Peacekeeping doctrine in a new era» har vi gleda av å invitere til seminar med etterfølgjande paneldiskusjon.

 • Terror and the sovereign: Refleksjonar rundt antiterror i og utanfor Europa.
  Arrangement
  ons. 1 mar. 2017
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet og NUPIs seminarserie "Norge møter Europa" har gleden av å invitere til seminaKonsortiet for forsking på terrorisme og internasjonal kriminalitet og NUPIs seminarserie "Noreg møter Europa" har gleda av å invitere til seminar med Francesco Strazzari. Han vil ta gi overblikk over kritiske aspekt i den pågåande debatten om antiterrorarbeid i Europa.

 • Forsvarspolitisk djupdykk
  Arrangement
  man. 30 jan. 2017
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Norsk forsvarspolitikk har gått gjennom store endringar sidan slutten av den kalde krigen. I ei fersk bok analyserer Nina Græger denne politikken gjennom 25 år. Velkommen til lanseringsseminar med forfattaren, Kate Hansen Bundt og Anniken Huitfeldt!

 • Utfordringar og moglegheiter for FN frå 2017
  Arrangement
  man. 16 jan. 2017
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  FN har ny generalsekretær, og kommande president Donald Trump inntar straks Det kvite hus. Verda er vitne til ei rekkje store konfliktar. I kva retning bør FN bevege seg framover?

 • Teoriseminar: Applying Old Rules to New Cases: International Law in the Cyber Domain
  Arrangement
  ons. 25 jan. 2017
  Time: 13:15 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Cyberangrep og hacking skaper nye utfordringar for internasjonal politikk. Fastlagde og etablerte normer og mekanismar må oppdaterast og kontekstualiserast. NUPI har gleda av å invitere til seminar med Mark Raymond, som vil snakke om utforming av internasjonal politikk på cyber-domenet.

 • Politisk asylbedrag og mistenkjeleggjeringskultur
  Arrangement
  tir. 10 jan. 2017
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Grensene mellom sanning og løgn kan vere tilslørte i saker om politisk asyl. På dette seminaret vil Carol Bohmer sjå nærare på problema knytt til bedrag i asylsøknadsprosessar.

 • ARRANGEMENTET ER UTSETT: Gratispassasjerar, svake ledd og giftige medlemmer: Kvifor English Defence League feila
  Arrangement
  søn. 22 jan. 2017
  Time: 10:15 Europe/Oslo | Location: Blindern

  Kva kan forklare den raske framveksten og det bratte fallet til English Defence League?

 • Lausriving frå valdeleg ekstremisme: kjensler og desillusjon
  Arrangement
  tir. 17 jan. 2017
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Konsortiet for forsking om terrorisme og internasjonal kriminalitet arrangerer seminar med Peter Simi, University of Nebraska in Omaha.

 • Syria-konflikten: Stormaktspolitikk og humanitære konsekvensar
  Arrangement
  søn. 8 jan. 2017
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Over 400 000 menneske er drepne i Syria-konflikten. Fleire enn 11 millionar har måtta forlate heimane sine. Dette NUPI-seminaret vil sjå på Syria-konflikten frå ulike perspektiv - frå geopolitiske krefter til humanitære konsekvensar og synspunkt frå syrarar som flykta frå krigen.

 • Teoriseminar: When War is Oikonomia by Other Means
  Arrangement
  ons. 18 jan. 2017
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleda av å invitere til teoriseminar med Patricia Owens frå University of Sussex.