Vi serverer lett lunsj fra 11.30!

Krigere fra Nord-Kaukasus er overrepresentert blant jihadistgrupper i Russland, men de er også blant de mest tallrike i andre konfliktområder. Tallene varierer, men det har blitt anslått at minst 3471 russiske statsborgere har forlatt Nord-Kaukasus for å bli med i IS og andre fraksjoner i den syriske borgerkrigen.

Samtidig – til tross for strømmen av radikale som forlater Nord-Kaukasus – er det fortsatt jihadistiske grupper som er aktive i de nordlige kaukasiske republikkene i Russland. Denne hovedsakelig muslimske regionen har vært preget av perioder med krig, undertrykkelse, terrorangrep og en generelt dårlig sikkerhetssituasjon. Selv om forholdene har blitt bedre i de senere år, står forestillingen om voldelig jihad fortsatt sterkt blant deler av befolkningen. Hva kan forklare den varige tiltrekningskraften fra denne radikale ideologien? Hvilke virkemidler bruker den russiske staten for å stoppe strømmen av nord-kaukasiere til jihadistorganisasjoner både innenfor og utenfor republikkene?

Irina Starodubrovskaya bruker markedet som analogi og rammeverk for å forstå hvordan radikalisering hovedsakelig er en ideologisk prosess. Hvordan oppstår etterspørselen etter radikale ideologier? Er forholdene mellom de ulike aktørene konkurransepreget eller er de samarbeidsvillige? Og hvordan kan en stat takle radikalisering ved å påvirke tilbuds- og etterspørselsfaktorer, og kost-/nytteforholdet mellom ulike "markedsprodukter"?  Det skal Starodubrovskaya snakke om 5. september, der hun vil presentere omfattende materiale samlet fra et åtte år langt feltarbeid i Nord-Kaukasus. Hun vil analysere de beste og verste statlige virkemidlene i kampen mot radikalisering i Nord-Kaukasus.

Irina Starodubrovskaya er leder for avdeling for politisk økonomi og regional utvikling ved Gaidar Institute for the Economic Policy. Hun har tidligere jobbet for Verdensbanken I Moskva, og som nestleder for Verdensbankens «Foundation for Enterprise Restructuring”. Nord-Kaukasus er et av Starodubrovskayas ekspertområder, og hun er forfatter av flere publikasjoner om ulike aspekter ved samfunnet i Nord-Kaukasus, inkludert islamistisk fundamentalisme og radikalisering.

Seminaret arrangeres i regi av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, og seniorforsker Julie Wilhelmsen vil lede seminaret.

Hele arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: