I en globalisert verden er det stadig flere som lever eller reiser utenlands i lengre og kortere perioder. Hvilket ansvar har staten for å beskytte og hjelpe arbeidere, studenter, pensjonister, turister og andre som oppholder seg i utenlandet når noe skjer? Og hva er hovedutfordringene med dette? Hendelser som kan utløse plikten til å beskytte kan være naturkatastrofer, som jordskjelv og tsunamier, arrestasjon, som Frode Berg i Russland og Moland og French i Kongo, eller fangenskap, som da en ansatt i Flyktninghjelpen ble holdt som gissel av somalisk milits eller da Statoil- (nå Equinor) og BP-ansatte ble utsatt for terrorangrep i Algerie.

Den sosiale kontrakten i et land legger noe av ansvaret på staten, men hva kan man selv gjøre for å beskytte seg i utlandet? Og hvordan kan ny teknologi brukes i den forbindelse? Er stater forpliktet til å hjelpe fremmedkrigere som vil returnere til hjemlandet?

Prosjektet Duty of Care: Protecting Citizens Abroad (DoC:PRO) har sett nærmere på casestudier i flere europeiske land, og undersøkt mulighetene for å etablere en internasjonal «beste praksis» for plikten til å beskytte. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet. På dette seminaret skal en gruppe forskere presentere sine funn fra prosjektet, hvor de blant annet har sett en sentral spenning mellom individuell frihet og private forretningsinteresser på den ene siden, og statens ansvar på den andre.

PROGRAM:

 • 13:00-13:05 
  Velkommen
  Ordstyrer: Halvard Leira, NUPI 
 • 13:05-13:20  
  The chains of care: Public and private duty of care under globalisation
  Proshektleder Nina Græger, NUPI
 • 13:20-13:40  
  Technology and digital diplomacy: New forms of protection and responsibilization
  Professor Jan Melissen, Clingendael Institute, Haag
 • 13:45-14:00  
  The duty of care in the humanitarian field
  Professor Anna Leander, The Graduate Institute, Gèneva
 • 14:00-14:15  
  Why care about the duty of care for citizens abroad? International research impact and added value
  Dr. Kyle Grayson, University of Newcastle
 • 14:15-14:45  
  Q & A

Seminaret strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: