Nasjonalstatlige cybertrusselaktører utfører operasjoner mot nettverk i offentlig og privat sektor i for å stjele sensitiv informasjon. Internasjonale cyberoperatører har imidlertid også demonstrert evnen og vilje til å gjennomføre angrep som ødelegger data og påvirker driften av kritisk infrastruktur.

NUPI inviterer deg til et foredrag om dette temaet med Patrik Maldre. Han er Senior Cyber Threat Intelligence Analyst ved FireEye. Han skal snakke om cybertrusselaktører, spesielt de som er knyttet til Russland, og farene de utgjør for nordisk sikkerhet. Han vil også diskutere hvilken rolle cyberetterretning har som støtte både for strategisk lederskap og taktisk forsvar mot disse cyberoperasjonene.

Discussant til presentasjonen er NUPI-forsker Lilly Pijnenburg Muller. Ordstyrer er seniorforsker og leder for NUPIs Cyber Security Centre, Niels Nagelhus Schia.