Vi serverer frokost fra 08.30!

Vi har sett tropper bevege seg nærmere grensen mellom NATO og Russland, og en drastisk økning i militære øvelser fra begge sider. Det er også snakk om et nytt våpenkappløp, og det brede institusjonelle rammeverket som ble bygget etter den kalde krigen for å integrere Russland i Vesten er i ferd med å gå i oppløsning.

Økonomisk samarbeid var en gang ment som en hovedmekanisme for å bygge tillit og binde Russland og Vesten sammen i felles interesser. I dag har økonomisk innflytelse blitt til et våpen i konfliktforholdet. Selv forholdet mellom Norge og Russland, som har utviklet et sterkt partnerskap i Nordområdene over 20 år, ser ut til å forverres raskt.

Hvordan havnet vi her? Og hva kan gjøres for å dempe spenningen? Dette seminaret undersøker hvordan mistillit har bidratt til denne nedadgående spiralen. Selv om det helt klart er drivere innenriks bak det forverrede forholde, vil denne samtalen dreie seg om den mindre håndfaste prosessen som har skjedd mellom Russland og Vesten.

Andrey Kortunov, leder av Russian International Affairs Council skal sammen med seniorforsker på NUPI, Julie Wilhelmsen, diskutere kildene til mistillit på russisk og vestlig side. De skal også identifisere potensielle saker som kan bidra til å gjenoppbygge tilliten.

Dette arrangementet er en del av NUPIs seminarserie «En verden i mistillit». Tidligere har vi hatt fokus på Midtøsten, Trump og USA, den demokratiske kapitalismen og Kina, og under Arendalsuka snakket vi om Norge i en verden av mistillit.

Seminaret strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: