Mange asiatiske økonomier er tett sammenflettet og Europa er et stort marked for deres produkter. Internasjonal handel og verdikjeder fremmer stabilitet i en region som også har mange konflikter og territoriale tvister. Mange land i regionen investerer nå tungt i fysisk og digital infrastruktur, og Kina mobiliserer stadig flere partnere og ressurser bak sitt «Belte og vei-initiativ» (Belt and Road Initiative – BRI).

Hva har dette å si for bedre koblinger («Connectivity») og overordnede relasjoner mellom ASEM-landene? Og kan mer sammenkobling gå hånd i hånd med grønn og bærekraftig utvikling?

5. mars arrangerer NUPI sammen med Utenriksdepartementet en halvdagskonferanse i forbindelse med markering av ASEM-dagen. Arrangementet skal se på noen av spørsmålene over. I panelet sitter:

Yun Sun er Senior Associate på Øst-Asiaprogrammet til Stimson Center i Washington. Hennes ekspertise er på kinesisk utenrikspolitikk, USA-Kina-relasjoner og Kinas forhold til nabolandene, og autoritære regimer.

Theresa Fallon er analytiker, skribent og kommentator på global energi og geopolitikk. Hun etablerte i 2016 CREAS – Centre for Russia, Europe, Asia Studies. Hennes forskningsfokus er på forholdet mellom Europa og Asia, forholdet mellom Kina og Russland, maritim sikkerhet og global styring.

Arne Melchior er seniorforsker på NUPI og forsker på internasjonal handel og global utvikling, handelspolitikk og internasjonale økonomiske institusjoner, internasjonal ulikhet, geografisk økonomi og regional utvikling. Han har særlig arbeidet med Asia, India og Kina.

Hans Jørgen Gåsemyr er tilknyttet NUPI som seniorforsker. Hans forskning og undervisning er spesialisert på kinesisk politikk, inkludert stat-samfunn relasjoner, sosiale og økonomiske reformer og kinesiske aktører og interesser i internasjonal politikk

Det vil bli en åpning av arrangementet ved NUPI-direktør Ulf Sverdrup, statssekretær Marianne Hagen og stortingsrepresentant Elin Rodum Agdestein.

Vi serverer frokost fra klokken 08.30, programmet starter klokken 09.00 og varer til ca. 12.00.

PROGRAM:

08.30

Servering av frokost

09.00

Åpning av arrangementet ved NUPI-direktør Ulf Sverdrup, statssekretær i UD Marianne Hagen og leder for Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), stortingsrepresentant Elin Rodum Agdestein.

09.30

CONNCETIVITY – WHERE WE ARE NOW?

Theresa Fallon – Connectivity in the ASEM region

Yun Sun – China and the Belt and Road Initiative

Arne Melchior – Model for international trade

10.30

Kaffepause

10.45

Diskusjon med Q&A: CONNECTIVITY – WHERE WE ARE HEADING?

Theresa Fallon og Yun Sun i samtale med Hans Jørgen Gåsemyr

12.00

SLUTT

Arrangementet streames live på NUPIs YouTube-kanal: