2017 markerte 50-årsdagen for ASEAN – Association of South-East Asian Nations. Samme år fikk Filippinene formannskapet i organisasjonen.

På dette arrangementet vil Enrique A. Manolo, visutenriksminister på Filippinene, snakke om landets bidrag til ASEANs fellesskapsbygging, spesielt under deres formannsskap i ASEAN. Filippinene hadde seks tematiske prioriteringer under sitt formannskap: Et ASEAN med mennesket I sentrum, fred og stabilitet i regionen, maritim sikkerhet og samarbeid, inkluderende og innovasjonsledet vekst, ASEANs robusthet og ASEAN som en global spiller.

ASEANs samarbeid med Norge vil også bli diskutert, samt om ASEANs arbeid på klimaområdet.

Mr. Manolo vil avslutte presentasjonen med en kort diskusjon rundt Singapores formannskap i ASEAN og landets ønske om å utvikle ‘ASEAN Community Building’ videre.

NUPI-forsker Indra Øverland presenterer hovedfunnene i rapporten “Impact of Climate Change on ASEAN International Affairs: Risk and Opportunity Multiplier”. Rapporten analyserer innvirkningen klimaendringer har på internasjonale saker blant ASEAN-landene. Fire av verdens ti land som er mest påvirket av klimaendringer ligger i Sørøst-Asia: Myanmar, Filippinene, Thailand og Vietnam. ASEAN-landenes unike geografi med komplekse grenser og et uvanlig stort antall øyer, gjør det sannsynlig at klimaendringer får innvirkning på de diplomatiske forholdene mellom disse landene og deres naboer. Stigning i havnivået forventes å være hovedsammenhengen mellom klimaendringer og internasjonale forhold i regionen, da det kan føre til både økonomisk migrasjon og tvangsforflytning.

På grunn av sitt lavtliggende landskap og høy befolkningstetthet, er Bangladesh svært sårbar for stigning i havnivået, og folkeforflytning kan påvirke ASEAN-landene. Rohingyabåtflyktninger fra Myanmar har allerede forårsaket diplomatiske problemer blant landene i regionen, og en drastisk stigning av havnivået kan føre til mye større utfordringer. Singapores internasjonale interesser kan også bli spesielt sterkt påvirket av klimaendringer, da statens eksistens i seg selv kan bli truet av havstigning.

Rapporten ble produsert av 23 forfattere, inkludert bidragsytere fra alle 10 ASEAN-medlemslandene, og kan leses i sin helhet her.

Mot slutten av arrangementet vil det også være mulighet for publikum til å stille spørsmål.

Arrangementet ledes av Kenneth Bo Nielsen, koordinator for Asianettverket.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: