Fredsbevaring er et av de mest effektive verktøyene FN har for å fremme og opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Likevel står fredsbevaring overfor flere utfordringer som undergraver evnen til å levere. Politiske løsninger er ofte fraværende, likeledes fokus og klare prioriteringer. Komplekse trusler fører til en økning i dødsfall og skader blant FN-styrker, og noen ganger mangler man personell og utstyr for å møte disse truslene. Fredsbevarende operasjoner har også hatt utfordringer med å levere på sitt beskyttelsesmandat, som skal bidra til langsiktig, bærekraftig fred, samt koordinering med andre aktører som opererer i samme kontekst.

For å svare på noen av disse utfordringene lanserte FNs generalsekretær António Guterres Action for Peacekeeping (A4P), en plan som skal styrke en felles politisk forpliktelse til fredsbevarende operasjoner. Guterres har bedt medlemsstatene om å gå sammen for å utvikle et nytt sett med avtalte prinsipper for og forpliktelser til å lage fremtidsrettede fredsoperasjoner. Målet er å nå en formell avtale i slutten av 2018.

På seminaret 14. november kommer Jean-Pierre Lacroix til NUPI. Han er undergeneralsekretær for fredsoperasjoner i FN. Lacroix skal snakke om fremgangen til FNs freds- og sikkerhetsreform generelt, og FNs fredsoperasjoner spesielt – inkludert Guterres’ Action for Peacekeeping (A4P).

I tillegg til Lacroixs foredrag vil det også bli lansering av boka UN Peace Operations in a Changing Global Order som er redigert av Cedric de Coning og Mateja Peter.

Boka (som har åpen tilgang) undersøker hvordan FNs fredsoperasjoner tilpasser seg etter fire trender i en verden i endring: 1. Rebalanseringen av relasjoner mellom stater i det globale nord og det globale sør, 2. Fremveksten av regionale organisasjoner som leverandør for fred, 3. Fremveksten av voldelig ekstremisme og fundamentalistiske ikke-statlige aktører, og 4. Økende krav fra ikke-statlige aktører om større vektlegging av menneskelig sikkerhet. Boka identifiserer fremvoksende konflikter og fredstrender sett i lys av strukturelle skifter i den globale orden.

Ordstyrer er NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: