Seminaret starter kl. 12. Lunsj serveres fra kl 11.30.

"Prevent"-programmet, som skal forebygge og forhindre radikalisering og terrorisme, er en sentral del av britiske myndigheters antiterror-strategi. Innenfor dette programmet har såkalte risikovurderinger blitt stadig viktigere, og to nye risikovurderingsverktøy blir nå prøvd ut som en del av kontraterrorpolitiets innføring av den nye strategien.

Hvilken rolle spiller disse verktøyene i politiets arbeid for å forhindre terrorisme, hvordan fungerer de i praksis? For å belyse disse spørsmålene har NUPI har invitert Marek Hubert. Han vil gi en detaljert innføring i hele Prevent-prosessen, fra tips eller henvisning til risikovurdering. Han vil også belyse hvordan avgjørelser blir tatt i de forskjellige sakene, hvordan man samarbeider på tvers av sektorer, samt hvilke valg og løsninger man har tilgjengelig i de sakene der man ser bekymringsfull utvikling eller atferd.

Marek Hubert er en tidligere akademiker og arbeider nå som politi. Han jobber med risiko, trusler og sårbarhet i det britiske antiterrorpolitiets hovedkvarter. Han er en del av den en nasjonal gruppe som bidrar med strategisk lederskap og overoppsyn i "Prevent"-programmet.

I tillegg til arbeidet med pågående "Prevent"-saker, jobber han med nasjonal og internasjonal kapasitetsbygging innenfor avdelinger som håndterer terrorisme, ekstremisme, hatkriminalitet og alvorlig organisert kriminalitet.

Seminaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.