Mange forskere på Balkan er raske til å peke på tilstedeværelsen av en bestemt radikal islamsk ideologi som den viktigste drivkraften bak fremveksten av fremmedkrigere i Syria og Irak. Denne teorien holder som oftest ikke vann med det man ser faktisk ser på bakken. Teorien ser på radikal ideologi som noe som sprøytes inn i folks tenkemåte, og ser dermed bort fra menneskets evne til å ta egne valg og at det faktum at de ofte selv søker radikale ideologier. Mens tilstedeværelsen av en spesifikk radikal islamsk ideologi ofte er nødvendig, er det både en ufullstendig og enkel forklaring på fenomenet. Ulike studier fra Balkan peker på mange likheter med europeiske fremmedkrigere og jihadister. Likevel har de fortsatt mange ulikheter.

Dette arrangementet fokuserer på Kosovo og Bosnia, men det spiller også på feltarbeid i andre områder på Balkan fra siste fem årene. Presentasjonene ønsker å diskutere samspillet mellom den radikale ideologien og hvordan den samhandler med spesifikke, og ofte utilsiktede, sosiale forhold hos individer som ikke bare blir utenlandske krigere, men som også kommer til å omfavne lignende ideologier. I lys av dette vil presentasjonene også diskutere den generelle rollen til identitet, de radikales forhold til det etablerte sosiale systemet, og de sterke familiære båndene i den yngre generasjonen. Presentasjonen vil videre diskutere hvem som blir radikalisert og hvordan rekrutterere sikter seg mot disse menneskene.

Rudine Jakupi jobber som forsker ved Kosovar Centre for Security Studies ved Countering Violent Extremism (CVE) Program. Hun har fullført masterprogrammet i internasjonale og europeiske relasjoner ved Linköpings Universitet i Sverige. Rudine har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Prishtina University. Hun har også vært et aktivt medlem i flere ikke-statlige organisasjoner, med fokus på menneskerettigheter, rettssikkerhet og kjønn og sikkerhet.

Vlado Azinović er lektor ved the Department of Peace and Security Studies, School of Political Science, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Dr. Azinović fikk sin Ph.D. i statsvitenskap ved American University of London og mastergrad i internasjonale relasjoner fra Norwich University. Mellom 1995 og 2008 jobbet han som redaktør på Balkan Service, Radio Free Europe/Radio Liberty i Praha.

Shpend Kursani er PhD-forsker ved Department of Political and Social Sciences ved European University Institute (EUI) i Firenze, Italia, hvor han forsker på etterkrigstiden av omstridte stater etter andre verdenskrig. Han har en Master of Philosophy grad i internasjonale relasjoner ved University of Cambridge, og har en bachelorgrad i offentlig politikk og ledelse fra American University in Kosovo/Rochester Institute of Technology, NY, US.

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI Rita Augestad Knudsen.

Arrangementet starter 11.45 og varer til ca. 13.45. Det vil bli servert kaffe og noe søtt å bite i.